Helec's Kennel

Våra hundar i avel.

 För att vi ska låta våra hundar gå i avel ska de först uppfylla de kriterier som finns, både från SKK men även från vardera rasklubb av de raser vi har. De ska vara mentalt mogna för att antingen bli mammor eller pappor. Tikarna ska även få sin vila mellan kullarna, så det ska minst ha ett löp mellan varje kull.

 

Och de hanar vi har är vi restriktiva med. Vi använder dem med omsorg, med det menar vi att vi avstår från matadoravel. Vi vill inte bidra till någon överprodution från en individ. I dagsläget har vi en hane i avel av cavalier. Ev kommer vi använda en hane av barbet från oss, men då leasar vi in den från Assis första kull.

 Candy huvud   Assi

Choose language